In The Beloved’s Wonderful Game

In The Beloved’s Wonderful Game by Adina Ispas
Pene de Măiastră, 2016
Porcelain: Price & Kensington

Featuring a poem by Persian writer Hafez, this collection is based around the traditional teardrop or seed-of-life pattern found in Persian, Indian and Welsh fabrics (also called paisley or Welsh pears). The ocean, the fish, and my trademark calligraphic section complete the design. The colour palette references a theme I’ve discovered in the history of porcelain: from an obscure Persian dish, found again in collectors’ Gaudy Welsh items, and finishing with a sumptuous French vase which updates these previous designs into a Baroque version.

În Prea-Iubitului minunatului Joc de Adina Ispas
Pene de Măiastră, 2016
Porțelan: Price & Kensington

Încorporând o creație a poetului persan Hafez, această colecție se bazează pe modelul tradițional din textilele persane, indiene și galeze ce apare sub mai multe nume: lacrimă, sămânța-vieții, paisley sau pere galeze. Oceanul, peștii, precum și secțiunea mea de caligrafie completează designul. Ca paletă coloristică am făcut referire la o temă descoperită de mine în istoria porțelanului: pornind de la un vechi vas persan necunoscut, trecând prin colecția Gaudy Welsh foarte căutată de cunoscători, și poposind la final în Franța unde contemporaneitatea barocă reia toată această istorie printr-o vază somptuoasă.

2016-10-23-09-42-34

Formerly designed in 2010 around a brief by Wagner Arte Frumoase și Povești, In The Beloved’s Wonderful Game first enjoyed popularity in herbal tones of green, with Wagner motifs  – lace, dots, minimalist floral patterns – applied to different areas of the porcelain object to emphasize its particular shape.

Cu ani în urmă, realizat în 2010 pentru Wagner Arte Frumoase și Povești mai aproape de stilul acestora, În Prea-Iubitului minunatului Joc s-a bucurat de popularitate în tonuri de verde, cu motive Wagner – dantelă, puncte, flori minimaliste – aplicate în diverse registre pentru a evidenția forma porțelanului.