Whispers The Voice Of The Sea

Whispers The Voice of The Sea by Adina Ispas
Pene de Măiastră, 2016
Porcelain: Price & Kensington
Mihai Eminescu, a famous poet of cosmic love, evokes the legendary origins of Rome as a thought in the mind of the brilliant Imperator whom he follows around through several poems; the Imperator now takes the form of the Wolf Mother. So what was she thinking about…? The mirror reveals, Roma-Amor… This set was designed using impressions from my travel to Rome in 2009.
Murmură glasul mării de Adina Ispas
Pene de Măiastră, 2016
Porțelan: Price & Kensington
Mihai Eminescu, cunoscutul poet al iubirii cosmice, evocă legendarele origini ale Romei ca fiind un gând în mintea genialului Împarat pe care îl urmează de-a lungul mai multor poezii; Împăratul ia acum forma Lupoaicei. La ce se gândea, oare…? Oglinda ne spune, Roma-Amor… La crearea acestui set am folosit impresii din călătoria la Roma în 2009.